Revize herních postav

Popisy některých postav nebyly odpovídající jejich velikosti ve hře či již byly zastaralé s otázkou na jejich vývoj. Proto tyto postavy obdrželi revizi popisu a často i nové formy motivací a cílů. Vše tak, aby odpovídalo dění prvních ročníků a vhodně sedělo pro ročník třetí. Samozřejmě nedošlo ke změně charakterových vlastností spíše o jejich doplnění nebo upřesnění pokud vůbec. Jde především o doplnění popisu postavy jako takové, aby i nově příchozí hráč dokázal již hranou postavu správně uchopit.

Informujeme o tom, především z důvodu, aby i ti co si zvolí stejnou postavu co minulý ročník si postavy opětovně přečetli zda-li právě v jejich případě nešlo o revizi postavy. V případě motivací a cílů zůstaly povětšinou nezměněny jelikož třetí ročník, nabízí větší volnost pro splnění těm, kterým se to ještě nepodařilo a těm, kterým ano nabízí nové možnosti pro tvorbu zcela vlastních cílů. Flexibilita třetího ročníku a „hřiště“, které jsme pro vás připravili nabízí tolik možností, že stanovení cílů z naší strany by mohlo být naopak zbytečně svazující.

PS: Na webu se nachází již seznam klasických herních postav s krátkým medailonkem pro snažší výběr, který bude zcela kompletní před zahájením předregistrací.

Klasické postavy

Pokud by výběr nebyl dostačující či seznam postav byl vyčerpán, ale kapacita frakce nikoliv, dodáme další postavy. Zatím jsou k dispozici ty již hrané či nejvíce atraktivní.

PSS: Určitě za pozornost stojí i atmosférické postavy, které až na jednu výjimku jsou zcela nové a zapadající do třetího ročníku. Stejně tomu jsou i CP role, kterých bude zapotřebí mnohem víc než loni a to i především kvůli specifickým rolím pro ně přichystaných.

Přejít nahoru