Svobodní osadníci

Osadníci jsou nedílnou a nejpodstatnější části komunity. Nejenom, že mají absolutní svobodu po stránce svého rozhodování, ale i v náležitých činnostech. Nejsou tak svázání pravidly žádné z frakcí, pouze pravidly osady jako takové a ty musí dodržovat všichni. Sdružují se převážně na několika stanovištích v osadě, ale najdou se i samotáři mimo větší uskupení ostatních osadníků. Mezi osadníky najdete obchodníky, překupníky, bojovníky, dříče i naprosté lenochy. Taková pestrá škála lidských charakterů není snad v žádné z frakcí, možná proto jsou i tolik flexibilní.

Nicméně i zde se utvořili dvě skupiny, říkají si „rodiny„. Členové těchto rodin drží pospolu více než se zbytkem osadníků a každá má něco do sebe, ale přímo mezi sebe nevezmou jen tak někoho. Nejsou to nikterak početné rodiny, ale za to věrné. Na veřejnosti se nijak zvlášť neprojevují a ani se nesnaží prorazit jako větší frakce, jdou si svou vlastní cestou navzdory všem.

  • První rodinou jsou „Rothschildové„, jak již jméno napovídá, zabývají se financemi. Půjčují a shromažďují peníze, mezi osadníky mají nemalé množství svých dlužníků. Svým finančním vlivem si zajišťují jak jistou neutralitu tak i nedotknutelnost.
  • Druhou rodinou jsou „Ráthové„, zabývali se pomocí našim doktorům a bokem si jeli své, ale po tom incidentu se drží stranou. Někdy to však působí dojmem, že až tak čistí nejsou. Drogy jsou v osadě zakázány, ale nikdo jim však nic nedokázal.

Je zde i malá skupinka tři arabských osadníků, k nim se často i hlásí bratři Al-Rashidové, potulní obchodníci. Svobodní osadníci, nemají žádná omezení mimo hlavních nařízení osady. Dokud nebude obnovena vláda nové osady, nepodléhají ani žádným pracovním povinnostem, ale každý ochotně přiloží ruku k dílu, přeci jen domov je domov.

  • Rozlišovací znaky: žádné, nosí běžně dostupné oblečení a vybavení (zákaz maskáčů)
  • Cíle a motivace: přežití v dnešním světě, osobní motivace a cíle
  • Rivalové: kdokoliv kdo by jim chtěl upřít jejich právo na svobodný život v osadě
  • Politika: každý jedinec individuálně