Svobodní osadníci

Osadníci jsou nedílnou a nejpodstatnější části komunity. Nejenom, že mají absolutní svobodu po stránce svého rozhodování, ale i v náležitých činnostech. Nejsou tak svázání pravidly žádné z frakcí, pouze pravidly osady jako takové a ty musí dodržovat všichni. Sdružují se převážně na několika stanovištích v osadě, ale najdou se i samotáři mimo větší uskupení ostatních osadníků. Mezi osadníky najdete obchodníky, překupníky, bojovníky, dříče i naprosté lenochy. Taková pestrá škála lidských charakterů není snad v žádné z frakcí, možná proto jsou i tolik flexibilní.

Nicméně i zde se utvořili dvě skupiny, říkají si „rodiny„. Členové těchto rodin drží pospolu více než se zbytkem osadníků a každá má něco do sebe, ale přímo mezi sebe nevezmou jen tak někoho. Nejsou to nikterak početné rodiny, ale za to věrné. Na veřejnosti se nijak zvlášť neprojevují a ani se nesnaží prorazit jako větší frakce, jdou si svou vlastní cestou navzdory všem.

  • První rodinou jsou „Rothschildové„, jak již jméno napovídá, zabývají se financemi. Půjčují a shromažďují peníze, mezi osadníky mají nemalé množství svých dlužníků. Svým finančním vlivem si zajišťují jak jistou neutralitu tak i nedotknutelnost. Svůj vliv však mají i v místní zábavě, ale také v politice. Po těžkém přesunu a zrady pokladníka, se opět dostávají na svůj pomyslný vrchol.
  • Druhou rodinou jsou „Ráthové„, zabývali se pomocí našim doktorům a bokem si jeli své, ale po tom incidentu s výbuchem laborky se drží stranou. Snaží se i přesto svými zkušenostmi pomáhat lidem okolo, ale taky sami sobě. Cokoliv co se točí kolem felčařiny nebo nejrůznějších utrejchů má nějakou spojitost s nimi. Jsou pod drobnohledem, ale pilně pracují na své pozici v osadě.

Více o historii a aktivitách obou rodin se dozvíš v historce Rodina je základ. Poskytne ti tak bližší obrázek o těchto dvou netradičních rodinách a že jsou něco víc, než se jen na první pohled zdá.

Byla zde i malá skupinka arabských osadníků, ke kterým se připojili i potulní obchodnici bratři Al-Rashidové a jejich komunita se tak rozrostla. Společně založili i čajovnu KARRADA. Po řadě incidentů se rozhodli zkusit štěstí jinde a osadu jednoho dne prostě opustili. Jsou tak již skupinou, se kterou se musí počítat a nemálo ovlivňují dění v osadě. Svobodní osadníci, nemají žádná omezení mimo hlavních nařízení osady. Dosud i s novým vedením nebyl zaveden žádný pravidelní pracovní řád a zatím se tak stará každý jak může. Za úplatu i pomůže jeden druhému.

  • Rozlišovací znaky: žádné, nosí běžně dostupné oblečení a vybavení (zákaz maskáčů)
  • Cíle a motivace: přežití v dnešním světě, osobní motivace a cíle
  • Rivalové: kdokoliv kdo by jim chtěl upřít jejich právo na svobodný život v osadě
  • Politika: každý jedinec individuálně
Přejít nahoru