Náboženství

Dnes je světovým náboženstvím Osvěta, stejně jako u nás v osadě. Ostatní náboženství jsou buď potlačována, nebo nezůstal nikdo, kdo by jim byl věrný.

Zde v osadě máme i duchovního Osvěty a to otce Jonáše, který hlásá víru ve slovo boží na základě Staré smlouvy, z které Osvěta vychází. Po několika veřejných incidentech předal své pomyslné žezlo představitelům nově vzniklé reformované Osvěty a sám se stáhl do ústraní. Doufaje, že opět nadejde jeho čas kázat a přivede lidi na tu správnou cestu. V našich řadách je velké množství věřících, byť některým z osadníků a frakcí se jejich přítomnost v osadě nelíbí. Jsou však tolerování. Zákaz vstupu mají pouze členové ortodoxní Osvěty. O tom jak to celé začalo, se můžeš dočíst v historce „Osvěta, zrození víry“.

Otec Jonáš prováděl v osadě pravidelné bohoslužby a snaží se všechny přivést na správnou cestu pokání za naše hříchy, abychom si uvědomili, že dopad není nic jiného než trest boží za naše hříchy. Za to ortodoxní věřící, se snaží všemožnými prostředky dokončit, co boží ruka započala. Dnes je přístup díky reformované Osvětě poněkud benevolentnější.

Osvětu symbolizuje bílý kruh na černém poli. To dává na vědomí, že vše je propojeno (pykáme za své hříchy) a jen a pouze Osvěta je světlem v temnotě. Věřící taktéž nosí bílou spirálu na kožené šňůrce kolem krku. Více se můžeš dočíst v historce „Osvěta, zvyky a symbolika„.


K věřícím Osvěty se můžeš v průběhu hry kdykoliv přidat, pokud již tvá postava věřící není. Je možné i od víry se odvrátit, ale to nedoporučujeme. Symbol víry obržíš v rámci hry, nemusíš ho tak bastlit doma.

Přejít nahoru