Historky

Historky

Samotný příběh a historii doplňují krátké historky, které souvisí s dějovou linkou odehrávající se v osadě. A jsou klíčové pro jmenovité frakce a role. Pro ucelený zážitek a pochopení příběhu doporučujeme přečíst historii a příběh. Posléze si vše doplnit historkami. Tyto historky se budou postupně doplňovat tak jak bude plynout samotný příběh. Najdete v nich teda jak úvodní příběhy pro jednotlivé ročníky, tak jejich následné shrnutí.

Přejít nahoru