Atmosférické postavy

Atmosférické role ti nabízí možnost ztvárnit jednu z předem určených rolí. Tyto role, jsou klíčové pro dotvoření atmosféry hry a podporují herní mechanismy či dějovou linku. Vzhledem k tomu, že tyto postavy mají jistou zodpovědnost vůči hře, protože dotvářejí její atmosféru účelově (obchodníci, významné postavy pro děj..) je výše registrace za tyto postavy menší než u běžných rolí/hráčů. Na každou roli máme i jisté specifické požadavky, které je potřeba splňovat. Obchodníci obdrží vše potřebné pro chod svého krámku včetně samotného zboží. Jiní zase veškeré podklady k herním mechanikám, které jsou s nimi spojené. Nakonec všichni popisy svých postav a jejich motivací a cílů v osadě. Herně se ti však dostane takřka stejného zážitku, jako běžným hráčům. Nejsi v ničem omezen a můžeš stejně jako ostatní využívat kompletní potenciál hry a herních mechaniky. Nemusíš mít obavy, že by jsi musel například coby obchodník stát celý den u pultu a nesměl se hnout. Prostě zavřeš a půjdeš si na několik hodin po svých, ve hře je obchodníků více, takže ani to není omezující. Ani dohlížení na průběh herních mechanik není práce na celý den. Máš jen ve hře větší zodpovědnost vůči hráčům a hře samotné, za to získáš levnější vstupné a významný post v komunitě samotné. Kdo by si chtěl naštvat kněze, obchodníka nebo místního farmáře.

Pokud jsi si nějakou roli vybral, stačí během registraci ve volbě frakce zvolit položku „Atmosférická postava“ a níže napsat jméno zvolené postavy. Jinak můžeš ve svém výběru vzít v úvahu i klasické herní postavy pro běžné hráče.

Červeně označené role, jsou již registrovány a tedy nedostupné !!

* Postavy označené hvězdičkou * může hrát muž i žena. Pohlaví tak u těchto rolí není směrodatné a může jí hrát prakticky kdokoliv. Popis postavy je pak dodatečně zohledněn podle registrace příslušného hráče.

Jestliže máš k dipozici pro danou roli i nějaké případné rekvizity velmi rádi uvítáme pokud si je vezmeš sebou. A vybranou roli tak svým osobitým způsobem obohatíš.

INKVIZITOR*

Vyšetřovatel z řad Osvěty. Před dopadem sloužili pouze jako odborníci pro výklad slova božího a řešení sporů uvnitř církve. Dnes zastupují moc zákonnou. Jsou vyšetřovateli, soudci, porotci a někdy i samotní kati. Tento inkvizitor přichází do osady vyšetřit události okolo otce Jonáše. Jeho napadení a následně jeho odchod z osady neznámo kam. Jaké příčiny a události k těmto činům vedly a proč otec nedokončil svou božskou misi zde v osadě. Případně najít viníka tohoto pochybení, pokud jím není samotný otec Jonáš. Inkvizitor přichází v doprovodu dvou členů ortodoxní Osvěty na znamení vážnosti okolností jeho přítomnosti zde a jako demonstrace síly a moci, která za ním stojí.

JOAKIM

Vůdce přítomné frakce Sogende. Joakim je skvělý taktik a velitel, proto byl i logicky zvolen za vůdce. Jako vůdce však již tolik neexceluje. Svědomitě se stará o své lidi a dodržuje tradice, za což je i vážený. Diplomacie a styky již však pokulhávají. Do značné míry to vynahrazuje jeho charisma, ale to taky není vše. Převzal velení po zesnulém Kallaxsonovi a část svých lidí poslal na pomoc do dobité osady Cyril jako vyjádření omluvy v souvislosti s nově navázaným spojenectvím. Joakim se však jako vůdce velmi zdráhá a je obezřetný v poskytování všemožných technologických vymoženosti vhodných pro dnešní svět, které si přivezli z Kalmarského společenství sebou.

Přejít nahoru