Herní mechaniky

Popis funkčních herních mechanik, se kterými může hráč běžně přijít v průběhu hraní do styku. V tištěné podobě je najde pak hráč i během hry na několika místech v herním prostoru a budou mu plně k dispozici. Některé herní mechaniky jsou určené pouze pro některé herní skupiny či frakce, případně pro jednotlivce a nejsou tak zde uveřejněny a tito hráči je obdrží soukromě.

Některé další herní mechaniky se mohou objevit až v průběhu hry a nejsou tak zde uvedeny, aby neprozradily případný obsah, který na hráče čeká.

Zranění a ošetření

Každý hráč může být zraněn výstřelem či bodnutím/seknutím nože, včetně hlavních postav. Pak je zde možnost, kdy poranění za zvláštních okolností určí hra. Pakliže je hráč zasažen a tím pádem zraněn může být ošetřen na místě lékaři pokud jsou k dispozici nebo musí být k lékařům transportován. Ošetření zraněného hráče, mohou provádět pouze členové frakce Lékaři a vědci a herní postava Kája. Lékař provede ošetření na základě místa kam byl hráč zasažen. Pokud lékaři disponují léky, antibiotiky mohou je hráči nabídnout a to urychlí jeho rekonvalescenci a opětovný návrat do hry.

Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, může odejít na ošetření k lékaři sám, kde musí být „resuscitován“ lékaři a následně ošetřen. V takovém případě se hráč nesmí účastnit žádné interakci se svým okolím kromě lékařů, tedy odchází BEZE SLOV a označí se reflexní vestou, že aktuálně není součástí hry. Po ošetření se hráč opět vrací do hry, viz. postup popsán výše.

Pokud hráč nebyl zasažen do hlavy a přijde ho někdo vyslechnout s ohledem na to kdo mu zranění způsobil může tomuto hráči poskytnout mlhavé informace o útočníkovi. V opačném případě hráč utrpěl natolik velký šok, že si nic nepamatuje.

Postup mechaniky ošetření mají v plném znění k dispozici Lékaři a vědci společně s herní postavou Kája a jsou určeny pouze pro ně.

Léky, antibiotika

Léky může poskytnout pouze lékař v rámci ošetření zraněného, pakliže je má k dispozici. Jejich užití zkracuje dobu rekonvalescence ošetřeného a může se tak dříve vrátit do hry. Výrobu léku mohou provádět v rámci herní mechaniky pouze členové frakce Lékaři a vědci.

Smrt hráče

Smrt hráče může nastat pouze ve chvíli kdy si to hráč pro svou postavu vyloženě přeje a tuto smrt schválí organizační tým hry. V takovém případě může hráč obdržet postavu zcela novou. Hráčova postava může ještě zemřít v rámci předchozí domluvy jako součást nějaké herní dějové linky např. poprava, veřejný proces atp.

Drogy (pozitivní a negativní účinek)

Drogy se ve hře nacházejí jako součást herní mechaniky a mohou je vyrábět jen herní postavy k tomu předem určené, které o této možnosti jsou předem informovány. Drogy jsou ve dvou variantách a to s pozitivním nebo negativním účinkem. Pozitivní účinek propůjčí svému konzumentovi schopnost odolat jednomu zásahu/bodnutí/seknutí navíc oproti standardní mechanice, tedy celkově dva místo jednoho. Účinek drogy je aktivní po celou délku dne kdy si hráč drogu vzal. Při opakovaném požití drogy v jeden okamžik se nesčítají pozitivní účinky, ale pouze přidávají negativní pokud jsou. Pokud však je hráč zraněn a musel být ošetřen účinek mizí. Negativní účinek drogy je pokaždé jiný a hráč se jej dozví po požití drogy.

Pokud je hráč zasažen do hlavy, je droga v tomto případě neúčinná i když se jednalo o drogu s pozitivním účinkem.

Drogová závislost

Závislost na drogách může vzniknout náhodně po požití drogy. Hráč o této skutečnosti bude informován informačním štítkem po požití drogy. Pokud vznikne u hráče závislost musí svou závislost uspokojit pravidelným požíváním drog ve 4 hodinových intervalech. V opačném případě bude mít abstinenční příznaky. Vyléčit se ze závislosti může hráč u frakce Lékaři a vědci a to za peníze.

Herní taška

Každý hráč musí mít herní tašku, tlumok, batoh nebo sumku kde bude umísťovat všechny své peníze, munici, jídlo, pití a herní nebo úkolové předměty (loot). Hráč tak nebude muset podstupovat zdlouhavé prohledávání a zároveň nedojde ke ztrátě jmenovaných předmětů a komodit. Herní taška nesmí být nikdy schována/umístěna ve stanu společně s osobními věcmi. Musí být umístěna tak, aby bylo možné zcizit její obsah.

Kořist (loot)

Každý hráč, který zemře může být prohledán a tak i okraden. To však pouze do doby, dokud není povinen odejít na ošetření k lékařům a je tak označen reflexní vestou. Jako postava, které aktuálně není součásti hry. Prohledávání hráčů nesmí však být agresivní či jinak nepříjemné/ponižující pro prohledávaného hráče a měla by se výhradně týkat herní tašky, kde mají být tyto předměty uloženy. Brát se mohou pouze herní předměty, zásoby a komodity. Osobní věci či zbraně nesmí být v žádném případě hráči nikdy odebrány, pouze identifikační známka ze zbraně, ta lze pak prodat. Hráč, který prohledává si může ze všech věcí co má prohledávaný hráč u sebe vzít pouze jednu věc jednoho typu, například pouze munici nebo pouze vodu atd. Všechny ostatní věci hráči zůstávají.

Střelné zbraně

Každý hráč při vstupu do hry má u sebe pouze herní nůž a osobní (sekundární) zbraň/pistoli. Svou hlavní zbraň (primární), může hráč získat nákup u prodejce ARMA, či jiným herním mechanismem, který musí sám odhalit. Zbraň jako taková je ve hře následně označená, aby byla identifikovatelná. Pokud tato identifikace bude ze zbraně sundána (krádež jiným hráčem nebo ztráta), musí být takováto zbraň vyřazena ze hry a znovu zakoupena.

Poškození střelné zbraně

Během hry může u hráče dojít k hernímu poškození jeho zbraně. Takováto zbraň je nefunkční a musí si zbraň opravit, aby jí mohl opětovně používat pro svou obranu či k boji. Možnosti jak zbraň opravit jsou ve hře dvě a vycházejí z logických spojitostí. O nastolení stavu „poškozená zbraň“ bude vždy hráč informován písemnou formou, štítkem, oznámením.

Vysílačky, radiostanice

Tu může vlastnit každý hráč (pokud si přiveze vlastní), její používání se však odvíjí od splnění závislých herních úkolů a zakoupení povolení skrze prodejce ARMA. Hráči se pak otevírá možnost nejenom komunikace v rámci svého společenského uskupení, ale skrze vysílačku bude možné obdržet unikátní informace, herní úkoly a výzvy.

Obchodování

Obchodovat je možné s čímkoliv. Avšak obchod s některým zbožím je v rámci osady zakázáno a trestné.

Farmaření a chov zvířat

Herní mechanika farmaření a chovu zvířat je vždy zcela popsána na místě kde lze herní mechaniku využít tedy na farmě. Jinde se tento popis nenachází jelikož jinde tato herní mechanika nelze použít.

Lov zvěře

Lovit mohou pouze členové frakce „Lovci a hledači“. Lov probíhá hledáním zvířat v předem určeném prostoru a následnou střelbou na terč z luku. Podle úspěšnosti zásahu se odvíjí i výsledná kořist z nalezeného zvířete. Na což navazují další herní mechaniky, o kterých jsou uvědomění zainteresovaní hráči ve hře.

Sběr ovoce

Sběr ovoce je možné provádět v místním ovocném sadu, který je volně přístupný v severozápadní části osady. V sadu se nachází set obálek s uvedeným časem. Pokud se hráč v tento konkrétní čas nachází v sadu, může si tuto obálku vzít a tím tak sklidit úrodu. Další a podrobnější informace nalezne hráč v obálce.

Získávání vody

Vodu lze získat kromě nákupu od obchodníka (nebo krádeží) pouze v rámci vodních zdrojů ve hře a to ze studny nebo z lapače vody. V obou případech musí vždy být voda pravidelně dekontaminována členy rodiny Ráthů případně frakcí Modré přilby, kde však může být služba nějak podmíněna. V opačném případě má taková voda negativním vliv při jejím požití. Popis tohoto negativního vlivu je pokaždé jiný a je uveden na obalu vody (pet láhve).

Zamořené území

V herním prostoru se mohou nacházet zamořená území označena herní bílou páskou a informační cedulí. Tato území může hráč navštívit pouze za specifických podmínek jinak je pro něj pobyt v takovémto území rozsudkem smrti či trvalých zdravotních následků.

Ostatní mechaniky a možnosti

Vedlejší herní mechaniky a možnosti ve hře, které jsou k dispozici. Mají především informační charakter.

ID karta

ID karta slouží jako identifikace hráče i jeho postavy. Na kartě se nachází ID číslo, pod kterým se hráč registroval a herní jméno. ID hráče je především orientační pro ORG tým, jelikož s tímto číslem jsou spjaty další sounáležitosti včetně nákupu primární zbraně u ARMY.

Herní postava/role

Každý registrovaný hráč obdrží do zaregistrovaného emailu podklady pro svou herní roli (ty budou rozesílány v průběhu registračních vln). Není tak nutné si svou postavu vymýšlet, úplně od začátku. Doplnit si jí můžete sami o nějakou poutavou historku nebo příběh. Postava bude přidělena náhodně, podle zvolené frakce při registraci. Jinak je tomu u atmosférických postav či konkrétně vybraných osadníků. Popis atmosférické postavy obsahuje celkovou charakteristiku. Motivace, cíle, vztahy, historie a součástí některých postav jsou tajné informace nebo herní předměty.

Neherní bedny a prostory

Ve hře se nacházejí neherní bedny a prostory, které jsou patřičně označeny. Bedny mají na sobě nápis informující, že se jedná o neherní bednu. S takovouto bednou nesmí být nijak manipulováno a její obsah musí zůstat nedotčen. Není jí tedy možné zcizit ani vykrást. Neherní prostory jsou označeny červenobílou páskou a dodatečnými informačními tabulemi. Do těchto prostor je vstup zakázán. Nachází se zde buď nebezpečná oblast či území vytyčené pro ORG tým.

WC a hygiena

Během akce budou k dispozici mobilní chemické záchody, ty udržujte v čistotě. Musí nám sloužit po celou dobu akce. Jsou zde i dva zděné suché záchody hned u hlavní brány. Sprcha již však není součástí hry, pokud si dovezete vlastní je to možné, ale počítejte i s vlastní užitkovou vodou pro tyto účely. Na umytí rukou či nádobí však voda k dispozici bude.