Legie

Legie vznikla z bývalých členů Modrých přileb, kteří se oddělili od celku a šli si svou vlastní cestou. Již se neztotožňovali s práci a výsledky modráků a vedením. Všechny změny, které se udály od opuštění osady Beskyd nevyhnutelně vedly k tomuto kroku.

Na volné noze se členové legie rozhodli pojmout spravedlnost a obranu obyvatel osady tak trochu po svém. Díky zkušenostem a respektu, který získali během služby u modráků se na svou práci skvělé hodí a nabízejí své služby komukoliv kdo je ochoten zaplatit dostatečnou sumu za to, aby pro jeho nebo jejich ochranu nasadili svůj život a drahocennou munici. Samozřejmě stále mají svůj jistý vnitřní morální kodex a vyloženého padoucha by nechránili, ale kdo jsou aby soudili každého.

Jejich první zakázkou byla ochrana místního baru ČerChill’s pub, kde odvedli skvělou práci a pak už se nabídky jen hrnuly. Někteří by je možná nazvali jakousi domobranou osady bez politických zájmů a předsudků. Osvědčili se i jakou velmi efektivní skupina při obraně samotné osady.

  • Rozlišovací znaky: rudé helmy (přebarvené UN)*, pozůstatky maskovacích uniforem.
  • Cíle a motivace: Bezpečnostní funkce v osadě. Dohled proti hrozbám uvnitř i z venčí. Vše jako placená služba.
  • Rivalové: Kdokoliv kdo se snaží ohrozit jejich najimatele.
  • Politika: Apolitická struktura

Podrobnosti k motivacím, cílům a politice samotné Legie obdržíš po registraci v tzv. guidebooku, který dostane každý člen Legie ke své herní postavě. Tyto náležitosti můžou a nemusí být vždy v plném souladu s motivacemi a přesvědčením tvé herní postavy.

* Tyto předměty obdrží každý registrovaný hráč při vstupu do hry. Nemusí si pořizovat své vlastní.

Přejít nahoru