Osada

Leskovec

Naše první osada se nacházela v pozůstatcích raketové základny u Frýdku. Říkali jsme jí Beskyd, ale okupace ze strany ortodoxní Osvěty nás nutila prchnout a dnes máme novou osadu Leskovec, tentokrát i lépe opevněnou. Díky našim lidem máme už i slušnou aktuální mapu osady a taky okolního světa, na které se můžeš mrknout.

V osadě sice, žijeme všichni spolu, ale nežijeme na hromádce. Máme tady několik skupin a frakcí, které více či méně ovlivňují svými zájmy chod osady. Nedílnou součástí jsou, ale i samotní svobodní osadníci. Jejich sílu není radno podceňovat. Z jejich středu vyvstaly i dvě „rodiny“ a máme tady i menší arabskou skupinku osadníků, kteří vezmou za vděk dobrému čaji, dýmce a poctivému obchodu.

Osada Leskovec je ve větší míře samostatná a obnovením obchodních tras, máme zajištěný bohatší sortiment. Ostatní zajišťují ve větší míře naši lovci a hledači. Ale o blahobytu se mluvit nedá, občas máme i nouzi. Zdravotní péči nám zajišťuje dnes již velmi vzácná skupina vzdělaných lékařů a vědců, ty nám závidí široké okolí. Zásoby munice a nějaký ten kvér nebo servis pro něj nám zajišťuje ARMA, která je svým zázemí vskutku unikátem. Vše ostatní najdeš na trhu mezi obchodníky, ale občas i přímo mezi lidmi. O zábavu v tom pozitivním slova smyslu se nám tady stará naše hospoda ČerChill’s pub a hned vedle něj najdeš hernu Falešné eso, dnes již patřící rodině Rothschildů. Pro trochu péče o tělo můžeš navštívit Monu a Lolu a o péči pro duši si můžeš říct našim zástupcům Osvěty. O bezpečí tohohle blešího cirkusu se starají Modré přilby, taková labutí píseň vojáků UN, ale svou práci odvádějí.

Kdysi by to asi byly možná celebrity, dnes jsou to pouze vážení lidé naší osady, zastávají důležité nebo vůdčí funkce a tak je dobré znát naše hlavní postavy. Máme tu i lidi, bez kterých by to také nešlo jsou již jakousi ikonou, byť trochu vedlejší postavy. A co by byla osada bez atmosférických postav, jen banda přeživších.

Všechno něco stojí a denní příděly z Beskydu už jsou jen hořkosladkou minulostí. Pro přežití je potřeba si buď máknout a nebo mít peníze a ty bez práce těžko získáš. Takže být tebou nesedím na zadku a něco dělám, aby jsi měl co jíst a pít. No a když budeš mít štěstí, budeš mít i zlatku na zábavu. A doufej, že ten kvér co se ti plandá u pasu nebudeš potřebovat a že padouch ti uvěří, že máš do něj náboje.

Nově se můžeš vydat i mimo osadu za dobrodružstvím nebo si to přímo namířit do obchodní stanice Mošnov, která nabízí jedinečné možnosti a příležitosti. Venku se však měj na pozoru. Je sice dovoleno již bezpečně vyjít ven, ale bezpečno jako v osadě tu rozhodně není.

Přejít nahoru