Osada

Leskovec

Naše první osada se nacházela v pozůstatcích raketové základny u Frýdku. Říkali jsme jí Beskyd, ale okupace ze strany ortodoxní Osvěty nás nutila prchnout a dnes máme novou osadu Leskovec, tentokrát i lépe opevněnou.

V osadě sice, žijeme všichni spolu, ale nežijeme na hromádce. Máme tady několik skupin a frakcí, které více či méně ovlivňují svými zájmy chod osady. Nedílnou součástí jsou, ale i samotní svobodní osadníci. Jejich sílu není radno podceňovat. Z jejich středu vyvstaly i dvě „rodiny“ a máme tady i menší arabskou skupinku osadníků, kteří vezmou za vděk dobrému čaji, dýmce a poctivému obchodu.

Osada Leskovec je ve větší míře samostatná a obnovením obchodních tras, máme zajištěný bohatší sortiment. Ostatní zajišťují ve větší míře naši lovci a hledači. Ale o blahobytu se mluvit nedá, občas máme i nouzi. Zdravotní péči nám zajišťuje dnes již velmi vzácná skupina vzdělaných lékařů a vědců, ty nám závidí široké okolí. Zásoby munice a nějaký ten kvér nebo servis pro něj nám zajišťuje ARMA, která je svým zázemí vskutku unikátem. Vše ostatní najdeš na trhu mezi obchodníky, ale občas i přímo mezi lidmi. O zábavu v tom pozitivním slova smyslu se nám tady stará naše hospoda ČerChill’s pub a hned vedle něj najdeš hernu Falešné eso, dnes již patřící rodině Rothschildů. Pro trochu péče o tělo můžeš navštívit Monu a Lolu a o péči pro duši si můžeš říct našim zástupcům Osvěty. O bezpečí tohohle blešího cirkusu se starají Modré přilby, taková labutí píseň vojáků UN, ale svou práci odvádějí.

Kdysi by to asi byly možná celebrity, dnes jsou to pouze vážení lidé naší osady, zastávají důležité nebo vůdčí funkce a tak je dobré znát naše hlavní postavy. Máme tu i lidi, bez kterých by to také nešlo jsou již jakousi ikonou, byť trochu vedlejší postavy. A co by byla osada bez atmosférických postav, jen banda přeživších.

Všechno něco stojí a denní příděly z Beskydu už jsou jen hořkosladkou minulostí. Pro přežití je potřeba si buď máknout a nebo mít peníze a ty bez práce těžko získáš. Takže být tebou nesedím na zadku a něco dělám, aby jsi měl co jíst a pít. No a když budeš mít štěstí, budeš mít i zlatku na zábavu. A doufej, že ten kvér co se ti plandá u pasu nebudeš potřebovat a že padouch ti uvěří, že máš do něj náboje.

Jestli jsi tu nový, tak se podívej, kam se zařadíš, jaká máme pravidla, jak je to s prachama, no a co hadry a kvér? No prolítni celé webovky a budeš mít jasno.

Pravidla osady

 1. Je zakázáno nosit v osadě nabitou zbraň. Výjimku mají pouze Modré přilby.
 2. Je zakázáno střílet v osadě. Výjimku mají pouze Modré přilby v případě nutnosti.
 3. Nemocný či jinak infikovaný člověk nesmí vstoupit do osady.
 4. Je zakázáno obchodovat s černým zbožím.
 5. Je zakázáno vnášet jakékoliv vzorky asteroidu do osady.
 6. Je zakázáno úmyslně vyvolávat konflikty mezi členy osady.
 7. Starosta osady zastupuje vůdčí pozici v osadě.
 8. Užívání a distribuce drog či jiných návykových látek je zakázáno.
 9. Každý člen osady je povinen se zapojit do chodu osady a získávání zásob pro její udržení a přežití.
 10. Před vstupem do osady musí být každý prohledán hlídkou MP.
 11. Členové ortodoxní Osvěty mají zákaz vstupu do osady.
 12. V baru je přísný zákaz manipulace se zbraněmi.
 13. Vůdci jednotlivých skupin jsou zodpovědní za své členy.
 14. Schraňování zásob na úkor osady je trestné. Na prvním místě jsou vždy zásoby pro celou osadu.
 15. Používání vozidel je trestné na základě poslední platné charty WHO.
 16. Všichni členové osady jsou povinni nosit ochranné brýle kvůli znečištění.
 17. Všichni členové osady jsou povinni nosit ochranné dýchací prostředky kvůli znečištění.(Neplatí od loňského léta.)
 18. Porušení pravidel osady trestá na místě člen MP, u velkého prohřešku lidový soud. V případě oběti krádeže či pokusu o ublížení na zdraví má v rozsudku trestu hlavní slovo poškozený.

Tyto pravidla jsou tematická nikoliv herní. Nejsou součástí hlavní herních pravidel.