Mapa

Mapa osady je díky modrákům k dispozici vše a je i aktuální. Nově je na mapě vyobrazené i přilehlé okolí, které nově symbolizuje možnost pohybu pro vnějším světě. Pak je zde i vidět kde se v rámci herního prostoru nachází obchodní stanice Mošnov.

Přičemž na poslední známé mapě je vidět jeho skutečná vzdálenost od samotné osady. V rámci hry jsou lokace a vzdálenosti uzpůsobeny možnostem herního prostoru. Herní prostor je tak rozdělen do tří sekcí. Zelená část symbolizuje prostor osady Leskovec, zatím co modrá symbolizuje prostor mimo osadu, tedy vnější svět. Oranžová část vymezuje prostor obchodní stanice Mošnov.

Tištěná podoba herní mapy bude opět ve hře k dispozici v několika variantách a to jak slepé mapy, tak mapy s vyznačenými orientačními body. Je pouze na samotných hráčích kde a jak si danou mapu seženou. Jsou místa, kde je mapa dostupná veřejně.

Přejít nahoru