Nový věk

Velmi organizované a cílevědomé uskupení lidí, kteří si říkají Nový věk. Důvod je snadný, víra v nový pořádek a zachování vědomostí. Po smrti idealistického a inteligentní vůdce LEA, který vedl celou skupinu, se na místo vůdce postavil jeho zástupce JAN. Hořkosladká vzpomínka na Lea, který prokazatelně stál za smrtí starosty, kdy po prokázaní viny si vzal sám život zůstává. I přesto Jan dělá vše proto, aby šlechetný odkaz této frakce zůstal i nadále. Společnými silami se starají o blaho osadníků, svým svérázným způsobem a budují zázemí pro uchování vědomostí.

Symbolem pro Nový věk a jejich patriotismus není nic víc než samotný symbol lva, kterého všichni tak dobře znají. Odění v tmavém oblečení, převážně černém a jejich rukáv či celá záda zdobí figura lva ve skoku. Tato rozlišovací struktura se ujala i mezi členy Nového věku i v jiných osadách.

Součástí nové lepší civilizace patří i její střízlivost a nadhled. To první však ohrožují všudypřítomné drogy a opiáty, které se staly řešení často bezvýchodné situace mnoha přeživších. A proti tomu se snaží Nový věk bojovat také! Rovněž nám byla svěřena úloha dozorců pořádku a s tím spojené úlohy.

Tuto vizi doslova podkopávají členové Společnosti a jejich naprostá neúcta k řádu a hodnotám lidství. Jde jim jen o zisk a vlastní blahobyt. Nový věk však vkládá naději do nově zvolené starostky JAZ právě z řad Společnosti. Horší než plevel je však náboženský fanatismus v podobě Osvěty.

  • Rozlišovací znaky: Symbol „českého“ lva. Tmavé, především černé oblečení.
  • Cíle a motivace: Zachování inteligentní civilizace pro další generace. Vybudování lepší nové civilizace s pevnými hodnotami, založenými na právu a spravedlnosti pro všechny.
  • Rivalové: Společnost, Osvěta
  • Politika: Vláda inteligence a moderní lepší civilizace.

Podrobnosti k motivacím, cílům a politice samotného Nového věku obdržíš po registraci v tzv. guidebooku, který dostane každý člen Nového věku ke své herní postavě. Tyto náležitosti můžou a nemusí být vždy v plném souladu s motivacemi a přesvědčením tvé herní postavy.

Přejít nahoru