Nový věk

Organizované a cílevědomé uskupení lidí, kteří si říkají Nový věk. Cíl je jasný, obnova hodnot a pořádku, společně s pravidly jak se na civilizovanou komunitu sluší a patří. Fungující systém a aparát zajišťující všechny základní lidské potřeby. Takovou vizi měl nejen pro osadu, ale celý dnešní svět, zakladatel a idealista LEO. Jako vůdce byl velmi cílevědomý a inteligentní. Vedl velkou funkční skupinu, která měla jednotný cíl a podporu ve všech koutech osady. Leo však své ambice prosazoval, až příliš tvrdě a to jej nakonec stálo život.

Na jeho místo nastupuje jeho pravá ruka JAN, který volí zcela jinou strategii jak prosadit své cíle a jakou cestu zvolit k jejich prosazení. Jan je velmi houževnatý a uvědomělý, není však mužem velkých projevů a gest. Nýbrž je mužem činů a tvrdé práce. Hodlá tak dokončit co Leo začal. Společnými silami se starají o blaho osadníků, svým svérázným způsobem a budují zázemí pro uchování vědomostí.

Symbolem pro Nový věk je lev ve skoku, kterého ještě mnozí pamatují jako státní symbol, aby odkázali k hodnotám, které symbolizuje. Za účelem praktičnosti a vyniknutí jejich symbolu, si Nový věk zvolil za svou poznávací barvu černou. Jsou tak snadno rozpoznatelní od ostatních.

Vizi Nového věku doslova podkopávají členové Společnosti a jejich naprostá neúcta k řádu a hodnotám lidství. Jde jim jen o zisk a vlastní blahobyt. Rovněž všudypřítomné drogy a opiáty, které podkopávají veškerou lidskost a je potřeba proti nim bojovat.

  • Rozlišovací znaky: Symbol „českého“ lva. Tmavé, především černé oblečení.
  • Cíle a motivace: Obnova hodnot, pořádku a pravidel civilizované komunity.
  • Rivalové: Společnost, Osvěta
  • Politika: Pořádek a pravidla

Podrobnosti k motivacím, cílům a politice samotného Nového věku obdržíš po registraci v tzv. guidebooku, který dostane každý člen Nového věku ke své herní postavě. Tyto náležitosti můžou a nemusí být vždy v plném souladu s motivacemi a přesvědčením tvé herní postavy.

Přejít nahoru