Sogende

Sogende je průzkumná jednotka ze severských zemí Kalmarského společenství. Těchto jednotek má společenství několik a jsou složeny převážně z bývalých členů speciálních vojenských sil. Měli prohledávat okolí a bránit zájmy společenství. Posléze se dále posouvat směrem na jih. Pohybovali se pěšky a nepotřebovali složitý systém zásobování, jelikož si zásoby obstarávali cestou, nezřídka běžným rabováním. Pokud objevili vesnici udělali v okolí několik značek, pro jednotky Orjat.

Tato skupina skupina dorazila nejdále na jih, než kterákoliv jiná. Čím více se na jih dostávali tím méně se jím chtělo pokračovat a dokonce vracet. Poté co přepadli a vydrancovali osadu Cyril se dostali až k osadě Leskovec, kde narazili na tužší odpor, který zdecimoval jejich možnosti i zásoby natolik, že poprvé byli odhodlání usednout k jednacímu stolu. Zde obyvatelům osady nabídli výměnou za půlku osady, složení zbraní, technologie, ale především finalizaci vakcíny proti kamennému moru. Jejich odhodlání zpečetil i člen jednotky, který obětoval svůj život za záchranu vakcín před vlnou nakažených krys. Dnes jsou součástí osady Leskovec kde si pracně a svými zkušenostmi a znalostmi vykupují své místo. Stejně tak část svých mužů poslali do osady Cyril, aby pomohli s nápravou škod.

Nejsou však bezproblémoví. Byť jsou svým postojem neutrální ke všem skupinám a frakcím, jejich chování je díky odlišné kultuře a nátuře často hrubé a netaktní. To má i za následek časté spory či potyčky. Jejich přínos pro osadu je však nenahraditelný, znalosti a technologie, které sebou přinášejí pomáhají osadě. Někteří obyvatelé se však stále nevyrovnali s jejich předchozími činy i přes značnou míru snahy své skutky odčinit a vyplatit.

  • Rozlišovací znaky: Zelené, olivové oblečení, převážně vojenského charakteru a náznaky sukní či přímo kilty. Mají i své vlastní symboly nebo žluté cáry látky omotané kolem paží či nohou.
  • Cíle a motivace: Udržet si životní standard a tradice ze své domoviny. Plné využití svého postavení v osadě, síly a zkušeností.
  • Rivalové: Kdokoliv kdo by se je snažil ohrozit nebo je oklamat či okrást.
  • Politika: Udržet si životní standard a tradice ze své domoviny.

Podrobnosti k motivacím, cílům a politice samotnému Sogende obdržíš po registraci v tzv. guidebooku, který dostane každý člen Sogende ke své herní postavě. Tyto náležitosti můžou a nemusí být vždy v plném souladu s motivacemi a přesvědčením tvé herní postavy.

Přejít nahoru