Osvěta, zvyky a symbolika

Máme své zvyky, symboliku i tradice, které vycházejí z našeho učení Staré smlouvy. Juraj Buczek nám je ukázal, stejně tak jak nám ukázal jak dojít spasení a pomoct ostatním hříšníkům před božím soudem si uvědomit své hříchy a vejít na cestu pokání.

Největším symbolem je nám naše svatá kniha Osvěta „Stará smlouva“, v ní se nachází jediné a pravé slovo boží. Ještě před dopadem byla všude k dostání, dnes je spíše vzácností a mají jí především kněží a ti si jí bedlivě střeží. Kniha je celá černá a na jejím přebalu je velký bílý kruh, který Osvětu symbolizuje. Dává vědět, že vše je propojeno a všichni budeme pykat za své hříchy, ale také že cesta osvěty je jediná správná cesta. Cesta světla ve světě plném temnoty a zkaženosti.

Proto se i velmi specificky zdravíme a to tak, že pozvedneme pravici do úrovně hrudi a otevřenou dlaní směrem k ostatním opíšeme pomyslný kruh, proti směru hodinových ručiček. Pokud je takto pozdravená osoba také věřící Osvěty odpovídá stejně. Také jako symbol naší oddanosti v jedinou pravou víru nosíme na krku bílou spirálu s koženou šňůrkou. Ta rovněž symbolizuje onen posvátný kruh, který nás provází.

Mezi hlavní zvyky patří pravidelné bohoslužby. Těm se díky přítomnosti otce Jonáše v osadě můžeme těšit každý den ráno, případně i víckrát za den pokud si to situaci nebo okolnosti žádají. Otec Jonáš je velmi oddaný kněží a své ovečky vede pevně nevyzpytatelnou cestou tohoto světa. Věrnost a oddanost víře je stejná jako oddanost rodině. A tvou rodinou jsou tvý bratři a sestry na cestě Osvěty. Stryktně jsou zakázány jakékoliv drogy a sodomie. To je přímá cesta do pekel a jen na nás všechny sešleš boží hněv.


Ortodoxních věřících je čím dále tím více, v osadě však vítání nejsou. Je pravdou, že naši ortodoxní bratři a sestry jsou své víře oddáni více než kdokoliv jiný a neztrpí jakákoliv pochybení. Jsou rovněž přesvědčeni, že musí boží dílo dokonat a není cesty zpět. Podle toho i jednají. Chodí naprosto zahalení v hnědých nebo černých kutnách a pro své posláni jsou po zuby ozbrojeni a častou je vedou patriarchové.

Přejít nahoru