Herní postavy

Herní role pro hráče jsou rozděleny do několika známých frakcí či herních skupin v rámci svobodných osadníků. Zde si můžeš vybrat konkrétní roli v konkrétní tebou zvolené herní frakci či skupině. Pokud jsi již larp hrál a vybíráš si stejnou roli jako minule je výběr snadný. Ostatním může výběr usnadnit číslo v závorce u každého jména, které označuje jistou pomyslnou hranici náročnosti dané role. Čím je číslo vyšší tím jsou motivace a cíle postavy náročnější nebo samotný charakter postavy. Po registraci obdržíš celou charakteristiku postavy a informace k ní. Vše ostatní si můžeš upravit podle svého uvážení jako je příběh s historií, způsob ztvárnění charakteristických rysů atp.

*Červeně označené role, jsou již registrovány a tedy nedostupné.

Přejít nahoru